Privacy statement

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u 2source4 B.V. – met hoofdzetel te Einsteinweg 33e, 3752 LW, en inschrijfnummer 32088879 in de Kamer van Koophandel (hierna 2source4 genoemd) – toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar contact@2source4.com

2source4 kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan 2source4 hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

2source4 blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan 2source4 uw naam, mailadres en interesses ook delen met Hewlett-Packard Nederland BV, met hoofdzetel gevestigd te Stroombaan 16, 1181 Amstelveen, waarmee 2source4 een partnerovereenkomst heeft.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot contact@2source4.nl of bij de toezichthoudende overheid: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op de website privacy notice