Privacy statement

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u Unilogic B.V. – met hoofdzetel te Bergerweg 110, 6135 KD Sittard, en inschrijfnummer 14053559 in de Kamer van Koophandel (hierna Unilogic genoemd) – toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar servicedesk@unilogic.nl.

Unilogic kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan Unilogic hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

Unilogic blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan Unilogic uw naam, mailadres en interesses ook delen met Hewlett-Packard Nederland BV, met hoofdzetel gevestigd te Stroombaan 16, 1181 Amstelveen, waarmee Unilogic een partnerovereenkomst heeft.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot servicedesk@unilogic.nl of bij de toezichthoudende overheid: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://www.unilogic.nl/privacy-statement/